PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Missionair werk Missionair werk

Missionair Werk
De kerk dankt haar bestaan aan Gods zendingswerk. ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).
Op zijn beurt stuurt Jezus zijn leerlingen de wereld in om de boodschap van redding door het geloof in Jezus Christus uit te dragen. ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’.
 
Door de Protestantse Kerk is dit zo verwoord: ‘De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus’ (Kerkorde art. X,1)
 
Missionaire werkgroep PGA
Sinds 2012 functioneert een missionaire werkgroep, die bestaat uit afgevaardigden uit de verschillende wijkgemeenten en de missionair predikant. Van 2012-2017 heeft er toerusting plaats gevonden en is door de wijkgemeenten missionair beleid gemaakt.

De werkgroep heeft inmiddels het accent verlegd naar:

 • Het uitwisselen van ervaringen die binnen de wijkgemeenten zijn opgedaan. Zo kunnen we leren van elkaars initiatieven, elkaar bevragen en elkaar bemoedigen.
 • Het opzetten van ‘pioniersplek’ LINKT. Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerkzijn die aansluit bij onze veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk.
De pioniersplek wordt opgezet door het pioniersteam, dat (via een ‘stuurgroep’) verantwoording aflegt aan de AK. Ds. Elsinga is coördinator van het pioniersteam.

LINKT
Wil je een vriendschappelijke en verrijkende ontmoetingen aangaan? Je op je gemak voelen - met je vragen, je twijfels en eigenaardigheden - in een sfeer waarin nieuwe gezichten welkom zijn? Ben jij 25+ of ouder, dan nodigen we je van harte uit om eens vrijblijvend binnen te komen.
 
Linkt is een ‘pioniersplek’ van de Protestantse Gemeente Almelo. Doel is een open gemeenschap te vormen met een fijne sfeer waarin ruimte is voor het werken aan je relatie met God en met elkaar. Op een gastvrije locatie in het centrum van Almelo, Touwbaan 58.
We starten met drie activiteiten: LINKT Stadspastoraat, LINKT Pleisterplaats en LINKT bijeenkomsten. Jij wordt uitgenodigd om mee te doen en er samen met ons vorm aan te geven. Kom langs, schuif aan!
 
LINKT Stadspastoraat
 
Behoefte aan een persoonlijk gesprek waarin echt naar je geluisterd wordt? Je bent welkom bij het stadspastoraat. Het kan gaan over je concrete situatie of over dieperliggende vragen. Idealen waarover je droomt, geloofsvragen of moeiten waar je tegenaan loopt. Wat je verhaal ook is – kom er gerust mee. Vertrouwelijk, gratis en vrijblijvend. De koffie staat klaar!
 • (Na 14 februari 2018) iedere dinsdag van 10.00 uur – 12.00 uur.
 • Locatie: Het Pakhuis, Touwbaan 58, Almelo
 
LINKT Pleisterplaats
 
Koffie / thee, broodjes en soep plus een goed gesprek over een actueel onderwerp. Dat is de formule van LINKT Pleisterplaats. Kom binnen en schuif aan! We bieden elkaar een stukje gezelligheid en de mogelijkheid contacten aan te gaan. Eten, delen, ontmoeten,  gezelligheid en – wie weet – een stukje verdieping.
 • Iedere tweede woensdag van de maand van 17.30 -19.30 uur.
 • Locatie: Het Pakhuis, Touwbaan 58, Almelo
 • Start: 14 februari; vervolgens 7 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli.
 
LINKT bijeenkomsten
 
We luisteren naar de uitleg van de Bijbel en praten er over door. We delen ons geloof en onze vragen. We leggen een verbinding met het dagelijkse leven en de actualiteit. We zingen en bidden. Kortom, we zoeken de ontmoeting met God en met elkaar. We proberen het op zo’n manier te doen, dat mensen met verschillende achtergronden zich welkom weten en het kunnen volgen.
 • Elke 3e zondag van de maand, 13.30 uur - 15.00 uur.
 • Locatie: Touwbaan 58, Almelo
 • Wanneer: 18 februari; 18 maart; 15 april; 20 mei en 17 juni. 
* Locatie :Touwbaan 58, in Almelo
Koffie / thee en soep aanwezig
 
informatie:
C. Elsinga

0546-67 33 95
www.Linkt.life
 
Contactgegevens
Het LINKT-team bestaan uit:
 • Rob de Lange (Financiën)
 • Agnes de Lange
 • Henk Meier
 • Adriande Uspessij (PR)
 • Catherinus Elsinga (coördinatie) 
De werkgroep Missionair werk bestaat uit de volgende personen:
- Henk Meier (namens wijkgemeente Pniël))
- Adriande Uspessij  (namens wijkgemeente Grote kerk)
- Bonne Oosterhuis (namens wijkgemeente De Ontmoeting)
- ds. Catherinus Elsinga (De Valduif 1, Almelo; tel. 0546-673395;()
- Er zijn vacatures voor wijkgemeente De Bleek en wijkgemeente NOACH

terug
 
 

Inloggen


Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.